Der Staten GeneraalKeterangan eBook
CreationDate 2016-08-31T11:17:43+02:00
Producer iTextSharp 4.1.6 by 1T3XT
ModDate 2016-08-31T11:17:43+02:00
Pages 1 Page
Ukuran File 126 KB
Dibuka 8 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:12 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 augustus 2016 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het verlagen van de maximumvergoeding voor sociale advocatuur naar 900 punten Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP) van uw Kamer aan de minister van Veiligheid en Justitie over het verlagen van de maximumvergoeding voor sociale advocatuur naar 900 punten (ingezonden28 juni 2016) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur Bureau Secretaris-Generaal Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Ons kenmerk 778963 Uw kenmerk 2016Z13242 Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

Dokumen Terkait

No 06 April Juni 08

No 06 April Juni 08

Kesatuan temporer yang siaga 247 untuk penyampaian pesan per.

Contoh Proposal / 12 kali tayang / 928KB

Jadwal Perkuliahan Mahasiswa Semester Genap 20142015

Jadwal Perkuliahan Mahasiswa Semester Genap 20142015

20 sdb415 fotografi u2 u2 3 4 2524 iklan produksijasa ee ee.

Contoh Proposal / 19 kali tayang / 94KB

11962328 Sintaukdwacid

11962328 Sintaukdwacid

Masing perusahaan therlomba lomba untuk memenangkan menghasi.

Contoh Proposal / 16 kali tayang / 679KB

Buku Materi Pelatihan Diklat Implementasi Kurikulum 2013

Buku Materi Pelatihan Diklat Implementasi Kurikulum 2013

2 kata pengantar puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat a.

Contoh Proposal / 8 kali tayang / 2,571KB

Analisis Kelebihan Kompetitif Ekopelancongan Di Mukim Ulu

Analisis Kelebihan Kompetitif Ekopelancongan Di Mukim Ulu

Geografia online tm malaysia journal of society and space 8.

Contoh Proposal / 11 kali tayang / 306KB

Downloadaopaorg

Downloadaopaorg

Disi ri bl interested placed on il mail illl t tor lilture n.

Contoh Proposal / 11 kali tayang / 747KB